Resurssiviisaan Taloyhtion Toimintamalli

1. Arvioi ja kartoita

Taloyhtiössä resurssiviisauden edistäminen kannattaa aloittaa nykytilanteen tarkastelusta. Mikä taloyhtiössä tällä hetkellä toimii, mikä ei? Paljonko vettä ja energiaa taloyhtiössä kulutetaan, ja mitä taloyhtiössä on ehkä jo tehty kulutuksen pienentämiseksi? Ovatko pyöräparkit kunnossa? Onko taloyhtiössä tyhjillään olevia tiloja käyttämättöminä?

Nykytilanteen kartoitus on järkevää toteuttaa osa-alueittain, käyden läpi osa-alue kerrallaan, miten energian-, veden- ja resurssienkulutusta voisi taloyhtiössä pienentää, ja miten asukkaiden viihtyvyyttä ja sisä- sekä ulkotilojen toimivuutta voisi lisätä. Kartoituksen voi toteuttaa taloyhtiön omin voimin tai eri alan asiantuntijoita hyödyntäen. Alla olevat kysymykset ohjaavat oikeaan suuntaan kartoituksen teossa.

Taloyhtiön resurssiviisauskatselmus

Resurssiviisauskatselmus

Energia

Vesi

Jätteet

Yhteiset tilat ja tavarat

Piha

Liikkuminen

2. Ideoi ja suunnittele

Kun taloyhtiön nykytilanne on selvitetty, voi lähteä ideoimaan muutoksia ja parannuksia nykytilanteeseen. Saisiko energialaskua pienennettyä lämpöpumpulla tai aurinkopaneeleilla? Entä olisiko lähes tyhjillään oleva kylmäkellari järkevää muuttaa vaikka pyörävarastoksi? Ideointiin kannattaa ottaa asukkaat mukaan alusta lähtien. Suunnitteluvaiheessa on järkevää hyödyntää asiantuntijoita, jotta lopputuloksesta tulee halutunlainen.

Konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu kannattaa kytkeä osaksi taloyhtiön laajempaa kunnossa- ja ylläpitosuunnitelmaa. Kaikkea ei voi toteuttaa kerralla, mutta toimenpiteet on hyvä järjestää tärkeysjärjestykseen ja aikatauluttaa taloyhtiön kunnossapitotarveselvitykseen.

Toimenpide-ideoita resurssiviisauden edistämiseen taloyhtiössä:
Resurssiviisas taloyhtiö (pdf)

3. Kokeile ja toteuta

Kun suunnittelutyö on tehty hyvin, on toteutukseen helppo ryhtyä. Kannattaa muistaa, että resurssiviisauden edistäminen taloyhtiössä ei aina vaadi suuria investointeja. Usein kyse on vain toimintatapojen muutoksesta, ja monien asioiden toteuttaminen on ilmaista tai maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi saunavuorojen järkeistäminen tai lajittelun tehostaminen säästää sekä taloyhtiön kuluja että luonnonvaroja, eivätkä vaadi suuria investointeja.

Näin alkuun resurssiviisauden edistämisessä taloyhtiössä:

Visio ja Strategia

Jos olet asukas:

Jos olet hallituksen jäsen:

Jos olet isännöitsijä:

Toimenpiteiden suunnittelussa kannattaa heti alussa selvittää vastuiden jakautuminen taloyhtiössä: mitkä asiat ovat taloyhtiön ja mitkä osakkaan vastuulla? Lue lisää Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukosta. Vastuiden jakautuminen perustuu nykyiseen asunto-osakeyhtiölakiin (1599/2009).

Resurssiviisaan taloyhtiön huoneentaulu:

  • Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä aktiivisesti edistämään asioita
  • Asukkaat mukaan suunnitteluun 
  • Hyödyntäkää asiantuntijoita
  • Askel ja toimenpide kerrallaan kohti resurssiviisautta
  • Ideoikaa ja kokeilkaa rohkeasti 
  • Tehkää taloyhtiölle visio ja strategia: ne auttavat tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjaavat päätöksentekoa oikeaan suuntaan

Brändiarvo!

 

Katso esimerkkejä resurssiviisaista teoista taloyhtiössä